Maine Dekha Hai - Meghdeep Bose, Sameer Rahat & Pratibha Singh Baghel